• APP
    DOWNLOAD
  • GG
    DOWNLOAD
Email:
lt.cs@siamgame.in.th

ขอพร

Time2015-04-07 17:31:21

ขอพรขอพร
ผู้เล่นสามารถอธิษฐานผ่านร่างกาย จะถูกแปลงเป็นเงินทองหรือเป็นโกรธ   เมื่อทรัพยากรทั้งสองจะต้องไม่ลืมวิธีที่ง่าย