• APP
    DOWNLOAD
  • GG
    DOWNLOAD
Email:
lt.cs@siamgame.in.th

เป้าหมาย

Time2015-04-07 17:32:15

เป้าหมาย
                ระบบของเป้าหมายจะแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นควรสำเร็จในขั้นตอนบางอย่างของเป้าหมาย   เมื่อผู้เล่นสามารถไปถึงตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วจะได้รับรางวัลตอบแทนมากมาย  หากตนเองไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร  สามารถไปที่ระบบของเป้าหมายตรวจสอบดูได้
เป้าหมาย