• APP
    DOWNLOAD
  • GG
    DOWNLOAD
Email:
lt.cs@siamgame.in.th

จอมยุทธ์

Time2015-04-07 17:40:11

จอมยุทธ์
ได้รับจอมยุทธ์
                เลเวล 13  สามารถเข้าไปที่โลกจอมยุทธ์เพี่อดวลเหล้าจอมยุทธ์ได้    ผ่านการดวลเหล้าจอมยุทธ์  จะสามารถรับทราบความหลากหลายของแม่น้ำและทะเลสาบที่กล้าหาญ
หลังจากได้รับจอมยุทธ์แล้ว  สามารถตรวจสอบเพื่อดูคุณภาพของจอมยุทธ์ได้       
จอมยุทธ์