• APP
    DOWNLOAD
  • GG
    DOWNLOAD
Email:
lt.cs@siamgame.in.th

ดันเจี้ยนหลายคน

Time2015-04-07 12:18:44

ดันเจี้ยนหลายคน
เบื่อการเล่นแบบคนเดียวไหม? ผู้เล่นสามารถเข้าไปในดันเจี้ยนหลายคนได้  ทุกครั้งที่เข้าดันเจี้ยนหลายคนอนุญาตให้ผู้เล่น 3 คนสามารถดำเนินการในเวลาเดียวกันได้
หาคนไม่เจอหรือ?ไม่ต้องตกใจไป ผู้เล่นสามารถเพิ่ม AI ควบคุมเพื่อนร่วมทีมมาแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ในทุกที่ทุกเวลา  อยากเล่นตอนไหนก็เล่นได้เลย!
ดันเจี้ยนหลายคน